BHUTAN

1.ทัวร์ภูฎาน BHUTAN PACKAGE
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 85,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 10,000 บาท /ท่าน
สัมผัสแพคเกจการเดินทางสุดพิเศษ ท่องเที่ยวภูฏาน นำท่านพิสูจน์จิตมหากุศล
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรพระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก แล้วคุณ...จะรักเรา
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม