TURKEY

1.ทัวร์ตุรกี PHOTO HUNTER TURKEY
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 119,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
เดินทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศตุรกี
ชมความงามของสุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป
เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้ ตื่นตากับความสวยงามทะเล
ชมบอลลูนเสน่ห์แห่งคัปปาโดเกีย ที่ครั้งหนึ่งต้องมาเยือน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม