BALI

1.ทัวร์บาหลี PACKAGE BALI ROMANCE
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยว เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นบาหลี
เยือนแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วัดน้ำพุศักสิทธิ์ วัดทานาล็อต วัดอูลันดานูบราตัน
เก็บภาพถ่ายคู่วิวธรรมชาติ นั่งชิงช้าบาหลี นาขั้นบันไดเตกัลลาลัง มื้ออาหารสุดโรแมนติก
นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมการบริการและที่พักที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม