1.ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FOURMULA 1 PACKAGE - 3วัน2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SG2018-001
 • ประเทศ
  :  SINGAPORE
 • ระยะเวลา
  :  3วัน2คืน (-)
 • ระดับทัวร์
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 2-4 ท่าน ราคา 25,500 บาท/ท่าน (มีไกด์ท้องถิ่น เพิ่มท่านละ 12,000 บาท) ผู้เดินทาง 5-9 ท่าน ราคา ราคา 19,500 บาท/ท่าน (มีไกด์ท้องถิ่น เพิ่มท่านละ 6,000 บาท) ราคามัดจำทัวร์ : 10,000 บาท /ท่าน ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE ได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปนำท่านเยือน ประเทศสิงคโปร์
สัมผัสบรรยากาศการชมระดับโลกกับการแข่งขันรถ FOUMULA 1
ท่องเที่ยวเกาะเซนโตซ่าสถานที่รวบรวมความบันเทิงพร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย
เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ และ ORCHARD ROAD

รายการเดินทางโดยย่อ

userfiles/file/FONG/SINGAPORE.pdf  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  15-17 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 25,500 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่)
 • 19,500 บาท/คน ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่)
 • 37,500 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่ + หัวหน้าทัวร์)