TAIWAN HAPPINESS PACKAGE - 4วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  XTW2019-01
 • ประเทศ
  :  TAIWAN
 • ระยะเวลา
  :  4วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 65,500 บาท(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
รังสรรค์เส้นทางตามความต้องการของคุณ
- อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE
- การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวที่ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ
- มพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101
- ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  กำหนดวันเดินทางเอง  จองทัวร์นี้
 • 65,500 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 49,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)