จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์ภูฎาน BHUTAN PACKAGE - 5วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  BT2019-001
 • ประเทศ
  :  X-RAY LOCAL
 • ระยะเวลา
  :  5วัน4คืน (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
 • 85,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้เดินทาง 2 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal1() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท