จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE F1 EXTREME PACKAGE - 3วัน2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SG2019-001
 • ประเทศ
  :  X-EXCITED LIFE
 • ระยะเวลา
  :  3วัน2คืน (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 20-22 SEP 2019
 • 37,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 27,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 3 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 20,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้เดินทาง 2 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 3 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal3() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท