จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์ยุโรป CHEER UP PREMIER LEAGE - 7วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU2019-001
 • ประเทศ
  :  X-EXCITED LIFE
 • ระยะเวลา
  :  7วัน4คืน  (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 17-23 OCT 2019
 • 98,800 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่) {{mtotal1() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท