จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  TAIWAN HAPPINESS PACKAGE - 4วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  XTW2019-01
 • ประเทศ
  :  TAIWAN
 • ระยะเวลา
  :  4วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กำหนดวันเดินทางเอง
 • 49,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 65,500 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท